Anne Babalara Yönelik

Üstün yetenekli bireylerin aileleri hiç şüphe yok ki çocuklarının eğitimleri için büyük emekler sarf etmektedir. Aileler, çocuklarının maddi manevi bitmek bilmez isteklerini doğru bir şekilde karşılayabilmek seminerler türü programlarla katılmaktadırlar. İletişim halinde olduğumuz akademisyenlerimizin gönüllü katkılarıyla düzenlenen çalışmalarla ailelere, üstün yetenekli çocuklarına daha nitelikli anne baba olmaları konusunda bir farkındalık kazanmaları hedeflenmektedir. Programlara gelen velilere teorik bilgilerin yanında uygulamaya yönelik bilgiler sunulmaktadır. Bununla birlikte üstün yeteneklilerin eğitimindeki eksiklikler ve bu eksikliklere yönelik çözüm önerilerine ilişkin sorular ve cevaplara da yer verilmektedir.


    Genel Olarak Seminerlerde Ele Alınan Konular Şunlardır:

  • Üstün Yeteneklilerin Ailelerine Rehberlik Hizmetlerinde Yaklaşımlar
  • Erken Dönem Üstün Yeteneklilerin Eğitimi
  • Üstün Yeteneklilerin Genel Özellikleri
  • Üstün Yeteneklilerin Sosyal, Duyuşsal ve Aşırı Duyarlılık Alanları
  • Üstün Yetenek, Yaratıcılık ve Akademik Başarı İlişkisi
  • Akademik Başarı ve Doğru Yönelimler
  • Okul Dışı Öğrenim Süreçleri

Referanslarımız

Kullanıcı referanslarımızı kaydırarak görebilirsiniz.