Ayrıntılı Değerlendirme

Dünyada bireylerin üstün yetenekli olup olmadıkları Wisc 4, Wisc-R, Stanford Binet, Catell, Temel Kabiliyetler Testi gibi formal zekâ testleri ile belirlenmektedir. Sadece genel yetenek düzeyini ölçmeye yarayan bu değerlendirme sistemi üstün yeteneğin ortaya çıkarılmasında yeterli görülmemektedir. Yenilikçi yaklaşımlar üstün yetenekli bireylerin tespiti için formal olduğu kadar informal değerlendirme yöntemlerini de kullanmaktadır. UYCEP Tanılama süreci üstün performansın kestiriminde etkili olan akademik başarı, veli öğretmen gözlemleri gibi yordayıcıları dikkate alarak aday gösterme süreci ile başlamaktadır. Bununla birlikte üstün yetenekli bir çocuğun zekâ testlerine dayalı grup içerisinde belli bir zihinsel performansa ve buna benzer bireysel performansa da sahip olması yeterliliği aranmaktadır. Bu performas alanlarına sahip öğrencilerin kendine özgü belirlenen yetenek alanlarında (uzmanlaşma alanı) üst düzey bir performans göstermeleri beklenmektedir. Bu alanları zihinsel performans düzeyi ile örtüşen öğrenciler hakkında nihai karara varılarak onlar için en uygun programa yönlendirilmesi sağlanmaktadır.


Üstün yeteneğin tespitinde başta yaratıcılık ve motivasyon olmak üzere üstün performans alanlarını içine alan daha kapsamlı bir değerlendirme sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Nitekim bu alanları birçok araştırmacı üstün yeteneğin tanımını yaparken dikkate almışlardır. UYCEP ayrıntılı değerlendirme stratejisinde yaratıcılık, motivasyon gibi alanları formal ve informal araçlar ile ölçerek ayrıntılı değerlendirme ekibi ile karar verilmektedir. Özellikle çeşitli yetenek alanlarının tanılanmasında farklı modellere göre tanılama süreçleri ele alınmaktadır. Ölçümlenen tüm alt bataryalar ve alanlar için alanında uzman kişiler uygulamalar yapmaktadır. Her alanın uzmanı kendi ölçüm yaptığı bataryalar ile spesifik değerler elde ederek ana yetenek profilinin oluşmasına katkı sağlamaktadır. Tüm yetenek bileşenlerinin bir araya gelmesinden oluşan genel profil ayrıntılı değerlendirme komisyonu tarafından incelenerek nihai karara varılmaktadır.

Başvuru Yap

Referanslarımız

Kullanıcı referanslarımızı kaydırarak görebilirsiniz.