Hakkımızda

Uluslararası Yetenekli Çocuklar Eğitim Programları-UYCEP, başta üstün yetenekli bireyler olmak üzere farklı yetenek gruplarındaki bireylere destek sağlamayı amaçlayan bir platformdur. UYCEP'in faaliyetleri UYCEP LLC tarafından yürütülmektedir. UYCEP LLC, UYCEP’in organizasyon faaliyetlerinin yanında idari, mali ve yürütme işlerini de yapmaktadır. UYCEP üstün yetenekliler eğitimi alanında bilimsel projeler üretmek ile birlikte topluma yararına da çalışmaktadır. Üstün yetenekliler alanında eğitim veren okullar, belediyeler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları UYCEP’in önemli paydaşları oluşturmaktadır. Yarınların teminatı olan en önemli değerlerimizin başında gelen üstün yetenekli çocukları erken yaşta tanılayıp sosyal, duygusal, zihinsel ve akademik ihtiyaçlarını karşılamak UYCEP’in ana ilkelerini oluşturmaktadır. Ana ilkeleri doğrultusunda üstün yetenekli bireylerin topluma faydalı ve başarılı bireyler olarak yetişmeleri için çözümler üretilmektedir.Bu genel çerçevede üstün yetenekli çocuklarımızın erken dönemde doğru bir şekilde tanılanması için farklı yöntemler ve yaklaşımlar üzerinde çalışılmaktadır. Erken dönemde tanılanan çocuklarımıza üstün yetenek eğitim programları uygulanmaktadır. İlk eğitimlerine devam eden öğrencilerimiz için temel ve ortaöğretim seviyesinde ilgi ve yetenek alanlarına göre farklılaştırılmış müfredatlarla takip eğitimler verilmektedir. Çeşitli gruplarla müfredat farklılaştırma türlerinden yararlanarak içerik, süreç ve değerlendirmede zenginleştirmeler yapılmaktır. Tamamı üstün yetenekliler eğitimi alanında deneyim sahibi bireylerden oluşan donanımlı bir ekibin yürüttüğü çalışmaları akademik bir kurul sürekli takip etmektedir. Böylece çalışmaların sürdürülebilirlik politikaları da oluşturulmaktadır.

UYCEP organizasyonel olarak dikey değil yatay bir yönetimsel anlayışla faaliyetlerini yürütmektedir. UYCEP ekibi esnek, geleceğe yönelik duyarlı planların yapıldığı, yaratıcı düşünmeye önem veren, liderlik becerileri güçlü insanların paylaşımlarıyla bütünsel gelişim sağlayan, yenilikçi ve gelişmelere açık politakaları dikkate alan bireylerden oluşmaktadır. Ekip içerisindeki etkili bir çalışma ikliminin öğrenciler, veliler ve diğer paydaşlar ile güçlü ilişkiler geliştireceğine inanılmaktadır. Eğitim ikliminin gerçekleşmesi için de aylık ve yıllık bazda hedefler belirlenmektedir. Çalışmalar merkezi bir anlayıştan ziyade bireysel olarak kendi içerisinde lokal gelişebilen yapıları barındırmaktadır. Bu sayede çalışmaların boylamsal ilerlemesi üzerine kurgular yapılmaktadır.

Referanslarımız

Kullanıcı referanslarımızı kaydırarak görebilirsiniz.