Kurumlara Yönelik

Birçok okul, belediye ve sivil toplum kuruluşuna ile üstün yetenekli bireylerin eğitimlerinin sağlanması konusunda destekler vermekteyiz. Bu eğitimler genel olarak;

  • Var olan potansiyellerinin tespiti (Formal ve informal araçlar ile)
  • Tespit edilen öğrencilerin yetenek ve ilgilerine göre sınıflandırmaların yapılması
  • Yetenek ve ilgilere göre ihtiyaç analizlerinin yapılması
  • Uygun eğitim modellerinin tasarlanması
  • Eğitim sürecinin takip edilmesi
  • İlgi ve yetenek alanlarına göre değerlendirme gibi hizmetleri içermektedir.

Referanslarımız

Kullanıcı referanslarımızı kaydırarak görebilirsiniz.