Neden UYCEP

UYCEP'de verilen tüm hizmetler yetenekli bireyleri ve çevrelerini (ebeveyn, öğretmen v.b) kapsayıcı bütünlüktedir. Faaliyetlerin tamamı akademisyen ve alan uzmanı kişilerce yürütülmektedir. UYCEP ismiyle yürütülen tüm çalışmalar geçerlik güvenirliği kanıtlanmış bilimsel verilere dayanmaktadır. Bu çalışmaların başında bireylere yönelik ayrıntılı değerlendirme yer alır. Değerlendirme sadece zihinsel kapasiteyi ölçmeye yönelik kalmayıp bunun yanı sıra yaratıcılık ve motivasyon gibi alanları da ölçen bileşke değerlendirmeler yapılmaktadır. Ayrıntılı değerlendirmeden elde edilen sonuçlara göre bireylere farklı becerilere yönelik farklılaştırılmış eğitim programları sunulur. Bunlar tam zamanlı olduğu gibi kısmi zamanlı programlar da olmaktadır. UYCEP ismi ile yürütülen tüm bu kapsamlı çalışmalar veli ve öğretmen eğitimi ile desteklenmektedir. Faaliyetler çerçevesinde sadece UYCEP'in kendi bünyesinde değil talepte bulunan diğer kurum ve kuruluşlara da kurumsal danışmanlık hizmetleri verilmektedir.


UYCEP'de tanılama ve eğitim süreçleri bireylerin yaratıcı ürün ortaya koymasını hedeflemektedir. Özellikle büyük buluşlara imza atabilecek sıradışı düşünme becerilerine sahip bireylerin kendi potansiyellerini ortaya koyduğu eğitsel süreçler UYCEP'in çalışma prensiplerini oluşturmaktadır.

Referanslarımız

Kullanıcı referanslarımızı kaydırarak görebilirsiniz.