Neler Yaptık

Adım Adım Bilime Doğru, Tiflis

“Adım-Adım Bilime Doğru” çalışması 1-12 Temmuz 2013 Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi (TDÜ) ve TDÜ Çocuk Üniversitesi tarafından düzenlemiştir. UYCEP ekibi programa üstün zekalılar ve yetenekliler eğitimi konuları ile seminerler vererek destek sağlamıştır. UYCEP akademik çalışma birisimi projeye akademik danışman olarak da katkı sağlamıştır. Üstün yetenekli bireylerin bilimsel araştırma ve proje üretme süreçleri ile ilgili işbirlikçi destekler de sağlanmıştır. Programa 6. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrenciler iştirak etmiştir. Öğrenci sayısı 40’dan fazla olmayacak şekilde planlanmış projede istenen sayı korunmuş ve öğrenciler 4 lü gruplar halinde eğitimlerini almışlardır. Program 5 kısımdan oluşmaktadır: 1) Dinle, 2) Tekrar et, 3) Dinlen, 4) Bilgiyi paylaş, 5) Oyna. Bu teorik bölümlerinden başka TDÜ- Zooloji ve Mineral Müzelerine gezi programları yer almaktadır.

Yaratıcılık Atölyesi, Gaziantep

27 Ocak- 7 Şubat 2014 tarihleri arasında Sanko Okulları desteği ile Gaziantep’te düzenlenmiş olan Üstün Yetenekli çocuklara Yönelik Yaratıcılık Atölyesi yapılmıştır. Atölyede sınıflar öncelikli olarak ilgi yetenek ve yaş kriterlerine göre belirlenmiştir. 10 günlük kış programına yaklaşık olarak 30 öğrenci katılmıştır. Gaziantep Özel SANKO Okulları’nda özgün düşünce üretebilmeyi destekleyen farkındalık eğitim programında öğrencilere yaratıcı düşünme becerileri kazandırmaya çalışılmıştır. Programda, daha çok çocukların ilgi düzeylerini artırabilecek dersler yer almıştır. Bu derslerde öğrencilerin dil becerileri, muhakeme, organizasyon, orijinal düşüncelerle yazma-okuma, sıradışılık gibi alanlarda özgün düşünme becerilerinde farkındalıklarının artırmak temel kazanım alanlarını oluşturmuştur. Programda üstün yetenekli öğrencilerin temel olarak yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesi ile birlikte dil becerileri, muhakeme, organizasyon, yaratıcı düşüncelerle okuma-yazma bedensel estetik zekâ ve sıradışılık, gibi birçok alanda becerilerini geliştirmek amacı ile birçok özgün dersler alanında uzman hocalar tarafından verilmiştir. Bu çerçevede Yaratıcı Okuma Yazma, Sıradışılık, Beyin Hareketi, Ben Bilmem Beynim Bilir, Tantrix ve Trax dersleri verilmiştir.Yaratıcı Okuma Yazma dersinde öğrencilerin çoklu düşünme becerileri ve hayal güçlerinin gelişmesi için etkinliklere yer verilmiştir. Öğrencilerimiz ders sonrasında eğlenerek okuma, ıraksak düşünme, farkındalık kazanma, birden farklı fikre ulaşabilme ve yeni sentezler yapabilme becerileri kazanmışlardır. Bu etkinlikler sonucunda öğrencilerimiz başta sıkıcı buldukları okuma eylemini artık kitabın kapağından başlayıp sayfalarında ilerken farklı bakış açısı ile okumanın zevklerini yaşamışlardır. Ben Bilmem Beynin Bilir dersi öncellikle özgün ismi ile öğrencilerimizin ilgi odağı olmuştur. Bu ders içeriği ile alternatif düşünceleri ortaya koyan, ezbere dayalı olmayan, belli bir düşünce kalıbı ve sınırı çizmeyen birçok etkinliğe yer verilmiştir. Bu ders kapsamında üstün yetenekli öğrencilerinin soyut düşünme, detaylı düşünme, bağımsız düşünme, muhakeme etme ve problem çözme becerilerine katkı sağlanmıştır. Tantrix ve Trax dersi geliştirdiği beceriler bakımından öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından merak ve dikkatle takip edilmiştir. Bu oyunlar sırasında öğrencilere öteleme, akıl yürütme, erken kapamaya karşı direnç gibi becerilerinin eğlenceli bir şekilde geliştirilebileceğinin ipuçları verilmiştir. Belirlen iki oyunun yeni olması sebebiyle öncelikle öğrencilerimize oyunun kuralları anlatılmış daha sonra oyun için deneyimler kazandıracak alıştırmalar yaptırılmıştır. Programın ilerleyen günlerinde öğrenciler için turnuva düzenlenmiş ve turnuvada başarı göstermiş olan öğrenciler ödüllendirilmiştir. Oyunun kazandırdığı beceriler yanında öğrencilerimiz kurallara uymayı öğrendikleri gibi kazanmanın ve kaybetmenin getirdiği duyguları da tatmışlardır. Beyin Hareketi dersiyle öğrencilerimiz beynin olanaklarını daha iyi şekilde kullanarak kişisel performans ve başarının nasıl artacağı arasında bağı net olarak görebilmişlerdir. Özel olarak tasarlanmış olan bu bedensel etkinlik programı fiziksel sağlığa fayda sağladığı gibi beyinde nöronlar arasında yeni bağlantılar oluşturarak zihnin gelişimine de katkı sağlamıştır. Beynin kullanılabilecek kapasitesinin arttırılması öğrencilerimizin yaşamlarında başarılı ve özgüvenli olarak hayatlarını kolaylaştırmayı sağlamıştır.

Nasa JPL Seminerleri

Uluslararası Yetenekli Çocuklar Eğitim Programı (UYCEP) davetlisi olarak Kasım 2015’de ülkemize gelen Dr. Umut Yıldız, “Uzay Araştırmaları Programı” kapsamında İstanbul başta olmak üzere Ankara, Antalya, Kayseri, Karabük, Ordu, Trabzon ve Kütahya ‘da 18 farklı konferans gerçekleştirmiştir. Konferanslara 9500’dan fazla öğrenciye katılım göstermiştir. Ülkemizde yetişmiş yetenekli bireyler arasında yer alan Dr. Yıldız, NASA’nın (Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi) Kaliforniya eyaletindeki Jet Propulsion Laboratory (JPL) Bölümünde çalışmaktadır.Dr. Yıldız konuşmalarında, NASA’nın günümüz ve gelecek uzay araştırma robot projeleri, astronomi de yıldız oluşumu araştırmalarında kullanılan milimetre dalga boyu gözlem teknolojisi, gelecek teleskop planları ve bunların uygulama alanlarından bahsetmiştir. Bununla birlikte NASA’da çalışmanın normal bir şey olması gerektiği, ya da uzay çalışmalarına katılmak normal bir şey olmalı ki bunu herkes yapabilir mesajını vermiştir. Uzay çalışmaları disiplinler arası bir çalışma olduğu için birçok meslek grupları da NASA’da çalışabileceğini, NASA’da olmak için illa uzay mühendisliği, astronomi okumaya da gerek olmadığını, farklı birimlerden eğitim alıp kendilerini uzay bilimleri ve teknolojileri alanında geliştirerek bu meslek gruplarının içine dâhil olarak NASA’da çalışılabileceğinden de bahsetmiştir. Ankara’daki konferanslar farklı günlerde farklı üniversitelerde gerçekleştirilmiştir. Bunlardan Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çalışmaya Ankara İl genelinde oldukça yoğun ilgi gösterilmiştir. Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi’nden ilk grup öğrencilerin de katılım gösterdiği çalışmaya Hacettepe Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere ODTU, Türk Hava Kurumu Üniversitesi gibi birçok üniversiteden de öğrenci ve akademisyenler katılmıştır. Ankara’daki bir başka çalışma da Bilkent Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. https://www.youtube.com/watch?v=X5oi-Q4OsD0 yoğun olması nedeni ile Ankara’da farklı iki günde konferanslar devam etmiştir. Bilkent Üniversitesi’nde gerçekleştirilen konferansa da yine üniversite harici çeşitli üniversite öğrencileri ve yakın illerdeki Bilim Sanat Merkezi öğrencileri tarafından katılım gösterilmiştir. Bilkent Üniversitesi’nin yönetiminden de akademisyenlerin iştirak ettiği konferansta oldukça eğlenceli konular da ele alınmıştır. Farklı illerde çok sayıda konferans gerçekleşse de yoğun katılımın ve heyecanın en yüksek olduğu il olarak Antalya olmuştur. Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilen konferansa yine Antalya Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri başta olmak üzere üniversite öğrencilerinin yoğun katılımı dikkat çekmiştir. Katılım sadece üniversite ve BİLSEM ile sınırlı kalmayıp çeşitli okulların öğrencileri de konferansa iştirak etmiştir. Salondaki genç katılımcıların konuşmanın ardından gelen bitip tükenmek bilmeyen soruları ile program sona ermiştir.

Farkındalık Zirvesi, Antalya

Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocuklar Eğitiminde Farkındalık Zirvesi 23-24 Mayıs 2015 tarihlerinde Türkiye’nin farklı illerinden ve yurtdışından akademisyenlerin katılımlarıyla Antalya’da gerçekleşmiştir. Zirve, üstün zekâlı ve yetenekli çocukların eğitimi alanındaki akademisyenleri bir araya getirerek disiplinler arası bir çalışma yapılmasına olanak sağlamıştır. Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların genel özelliklerinden, tıbbi özelliklerine, hukuki ve yasal haklarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan sunumlar sayesinde velilerin ve eğitimcilerin bu alandaki farkındalıkları arttırılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda sırasıyla

  • Prof. Dr. Ümit Davaslıgil ‘Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocukların Özellikleri, Eğitimleri için Öneriler’,
  • Prof. Dr. Mustafa Baloğlu ‘Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocukların Psikolojik ve Kişilik Özellikleri’
  • Yrd. Doç. Dr. Esra Kanlı ‘Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocukların Fen Eğitimi Alanında Desteklenmesi’
  • Yrd. Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı ‘Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocukların Eğitiminde Müfredat Farklılaştırma ve İyi Örnekler’,
  • Yrd. Doç. Dr. Sevinç Tunalı ‘Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocuklarda Eğitim Politikaları’
  • Arş. Gör. Uzm. Gamze İnci ‘Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerde Doğa Eğitimi Çalışmaları’

sunumlarının yapılmasının ardından zirve, genel değerlendirme ve etkinliklerle sona ermiştir.

Uluslararası Yetenekli Çocuklar Eğitim Programları (UYCEP) ülkemizde hızla gelişmekte olan üstün zekâlı ve yetenekli eğitimi alanındaki çalışmalarına bir yenisini de bu zirve ile eklemiştir.

Yaz Kampı, Kütahya

11-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenen ve iki basamaktan oluşan yaz programı açılış seminerleri ve 6 günlük kamp eğitimleriyle Kütahya’da gerçekleştirilmiştir. Açılış Programı 11 Temmuz günü, üstün zekâlı ve yetenekli çocukların eğitimi alanındaki akademisyenleri bir araya getirerek katılımcılara çok yönlü bir kazanım sağlanmıştır. Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların genel özelliklerinden, tıbbi özelliklerine, hukuki ve yasal haklarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan sunumlar sayesinde velilerin ve eğitimcilerin bu alandaki farkındalıkları artırılmıştır.Programın kamp etkinlikleri kapsamında okulöncesi, ilkokul ve ortaokul çağında üstün zekâlı ve yetenekli 50 çocuk Kütahya’da buluşmuştur. Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Osmaniye, Kocaeli, Manisa, Gaziantep gibi Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen çocuklarımız ve velileri 6 gün boyunca Kütahya’da misafirimiz olmuştur.Alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen;Ben Bilmem Beynin Bilir dersi öncellikle özgün ismi ile öğrencilerimizin ilgi odağı olmuştur. Bu ders içeriği ile alternatif düşünceleri ortaya koyan, ezbere dayalı olmayan, belli bir düşünce kalıbı ve sınırı çizmeyen birçok etkinliğe yer verilmiştir. Tekno IT dersi ile UYCEP Robot (UBOT) ile tanışan öğrencilerimiz matematik fen ve mühendisliği bir arada görme imkânı bulmuştur. Huzur dersi ile öğrencilerimiz drama, oyun, metafor ve daha niceleriyle kendilerini daha iyi tanımayı, kendilerini ifade edebilmeyi, empati kurabilmeyi, bağımsız düşünebilmeyi, hoşgörülü olmayı, demokratik olmayı, saygıyı, sevgiyi ve barışı deneyimlemiştir. Canlıların İzinde dersi ile çevrelerindeki canlıları yakından gözlemleme imanı bulan öğrencilerimiz onların hayatlarına ve yaşam sistemlerine tanıklık etmiştir. Doğa ve Evrene Dair dersi ile doğaya saygı duymayı ve doğayı hissetmeyi öğrenen öğrencilerimiz ders sonunda eğitmenleri ile birlikte doğadan topladıkları çeşitli malzemelerle hatıra kutuları oluşturmuştur. Sanatta Yansımalar dersin de ise kimi zaman taşa kimi zaman kâğıda kimin zaman tuvale sürülen fırçalarla iç dünyalarını sanatla yansıtma fırsatı bulmuştur. Fen’in Eğlenceli Dünyası dersi bol deneyleri ve gözlemleri sayesinde öğrencilerin ilgi odağı olmuştur. Eğlenirken çevrelerinde gerçekleşen kimyasal olayların sebeplerini gözlemleme ve bunları kendi ortamlarında deneyimleme imkânı bulmuştur.Program kapsamında çocukları derslere katılan velilerimiz kendileri için düzenlenen farkındalık seminerlerinde sorularına uzman hocalarımızdan cevap bulmuştur. Çocuklar ders dışı zamanlarda tırmanma duvarı, akıl oyunları, dans, müze gezileri gibi etkinliklerle keyifli bir kamp süreci geçirmiştir. Yatılı olan program, çocukların ve velilerin yeni arkadaşlıklar edinmeleri ve paylaşımlarda bulunmalarını sağlamıştır.Konaklama kapsamında sunulan hizmetlerin yanı sıra akşamları veliler, çocuklar ve eğitmenlerin birlikte geçirdikleri zamanlar herkes için verimli geçmiştir. Resim çalışmaları, dans, drama, hikâye yaratma ve akıl oyunları ve daha birçok akşam etkinliği… Dolu dolu geçen 6 günün sonunda sertifika töreni ile program sonlandırılmıştır.

Kasım Kampı, Antalya (AKEV Üniversitesi)

Uluslararası Yetenekli Çocuklar Eğitim Programları (UYCEP) Türkiye’de tespit edilebilmiş, başta üstün yetenekli bireyler olmak üzere, farklı yetenek gruplarındaki bireyleri bir araya toplayarak, onlara destek vermeyi amaçlayan, aynı zamanda bünyesinde bulunan üstün yetenekli bireyleri ve üstün yetenekliler alanında eğitim veren okulları, belediyeleri, üniversiteleri ve sivil toplum kuruluşlarını paydaşları olarak görerek, gerek yurt içinde gerekse yurtdışında bu kuruluşlarla projeler üreten, etkinlikler gerçekleştiren bir organizasyondur.Bu projeler ve etkinlikler hem gerçekleştirildiği dönmede hem de sonrasında güçlü bir etki yaratarak alana örnek olmuştur. 18-23 Kasım tarihleri arasında Antalya AKEV Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen “Antalya Kasım Tatili Kampı” da bu etkinliklerden biridir, etkinlik programında Üstün Yetenekliler Eğitimi Alanında çalışan akademisyenler başta olmak üzere, üstün bilim uzmanları ve eğitmenlerden oluşan ekip, üstün yetenek ve parlak zihin düzeyindeki öğrencilere yönelik farklı yetenek alanlarını kapsayıcı dersler vermiştir.

Program içerikleri, Henderson State Universitesi uygulamaları ve daha önceden UYCEP tarafından organize edilmiş kamp programları da göz önüne alınarak oluşturulmuştur. Üstün yetenekli bireylerle Kütahya, Gaziantep, İstanbul gibi şehirlerde bir araya gelen ekip, ülkemizin farklı şehirlerinden gelen bu özel çocukları bu kez de Antalya AKEV Üniversitesi’nin desteği ile Antalya’da ağırlamıştır. Programda Life kinetik dersiyle; hafıza ve öğrenme kapasitesini artırma, zihinsel ve fiziksel performansta gelişim, grup çalışmalarında başarı, motivasyonda artış ve daha fazlası kazanımlar elde eden çocuklar, PC4 (Çocuklar İçin Felsefe) dersiyle; soruşturmaya dayalı yaklaşım geliştirme, eleştirel düşünme becerileri ve sınıf içi diyalogda gelişmeler, duygusal ve sosyal gelişmeler, iletişim becerilerinde, özgüvende ve konsantrasyon düzeyinde artış vb. kazanımlar, Yaratıcı Okuma ve Yaratıcı Yazma dersleriyle; problemlere hızlı ve doğru çözümler üretme, sosyal ve kişisel farkındalığı arttırma, empati duygusunu geliştirme vb. kazanımlar, Fen’in Eğlenceli Dünyası dersi ile; merak duygusunu arttırma, yeni ve etkili projeler üretme, kimyasal maddeleri uygun koşullarda tanıma ve daha fazlası kazanımlar elde etmişlerdir. Yukarıda sayılan dersler haricinde Resim, Yaratıcı Drama, Doğa ve Çevre Eğitimi, Çocuk Mutfak Atölyesi gibi derslere de katılan öğrencilerin dolu dolu bir hafta geçirmeleri sağlanmış, ders dışı zamanlarda yine eğitmenler ve asistanlarla çeşitli spor faaliyetleri gerçekleştirip, zeka oyunları oynayan öğrenciler, aynı zamanda at çiftliği ve hayvanat bahçesi ziyaretiyle keyifli zaman geçirmiş, Antalya’nın simgelerinden olan her yıl binlerce turisti ağırlayan Aspendos Antik Kenti turuyla, uzak tarihe dair bilgiler edinme fırsatı yakalamışlardır. Kamp Programı 18 Kasım tarihinde başlayıp 23 Kasım tarihinde Etkinliğe katılan öğrencilere katılım belgelerinin verilmesiyle sonlandırılmıştır.

UYCEP Uzaktan Eğitim

UYCEP Uzaktan eğitim sürecinde Astronomi, Çılgın Bilim, 3D Tasarım, Felsefe, Logic, Robotik Kodlama, Sözel Yaratıcılık, Satranç gibi farklı yetenek alanlarını kapsayıcı akademik dersler verilmiştir. Akademik derslerin öncesindeki zamanda çocukların bilişsel, duyuşsal ve devinişsel etkinlikler yaparak grup arkadaşlarıyla iletişimlerini kuvvetlendirmelerine imkân tanıyan Serbest Kürsü zamanları da uzaktan eğitim sürecinde çocukların sosyal, psikolojik açıdan analizlerinin ve değerlendirilmelerinin yapılmasına olanak sağlamıştır. Serbest Kürsü saatlerinde gerçekleştirilen münazara etkinliğiyle çocukların araştırma becerisini geliştirme, doğru kaynağa ulaşma, ulaştıkları kaynakları sentezleme , sentezledikleri bilgileri sunabilme, kendini ifade edebilme becerileri geliştirilmeye çalışılmıştır. Münazaraya ilgisi olan çocuklar ise münazara kulübüne katılarak , farklı yaş grubundaki öğrencilerle grup çalışması yapma fırsatı tanınmıştır. Alanında uzman kişilerce gözlem yapılmış, her bir öğrenci için sosyal davranış çizelgeleri oluşturulmuştur.

UYCEP uzaktan eğitim süreciyle sadece öğrencilerin gelişimi değil Ailelerin bu alanda farkındalık kazanmaları , nitelikli bir anne baba olmaları amacıyla, Ülkemizin çeşitli üniversitelerinde görev alan , alanlarında uzman akademisyenlerimizin gönüllü olarak katılım sağladığı seminer ve toplantılar düzenlenmiştir. Aileler’in güncel sorunlara ilişkin söz ve etkin bir rol aldıkları görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler sonucunda eksiklikler, öneriler ve çözümlere yer verilmiştir.

Referanslarımız

Kullanıcı referanslarımızı kaydırarak görebilirsiniz.